Polityka Prywatności

 

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu internetowego Opieka nad grobami Warszawa i okolice – grobyblisch.pl, dostępnego pod adresem https://grobybliskich.pl/, zwanych dalej „Użytkownikami”, przez USŁUGI SJ SP. Z O.O., z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 87, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001092416, NIP 5273102529, REGON 527991899, zwaną dalej „Administratorem”.


2. Cel i zakres zbierania danych

Dane osobowe Użytkowników są zbierane w celu:
– realizacji zamówień,
– obsługi zapytań i reklamacji,
– dostarczania informacji handlowych (jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę),
– ulepszania usług oferowanych przez Serwis.

Administrator może zbierać następujące dane osobowe:
– imię i nazwisko,
– adres e-mail,
– numer telefonu,
– adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj),
– dane dotyczące sposobu płatności.


3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji umowy zawartej między stronami.


4. Prawa osoby, której dane dotyczą

Użytkownik ma prawo do:
– dostępu do swoich danych,
– sprostowania danych,
– usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
– ograniczenia przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.


5. Użycie plików cookies i narzędzi analitycznych

Serwis używa plików cookies oraz narzędzi takich jak Google Analytics, Google Search Console, Google reCAPTCHA, Piksel Meta i czat www.tawk.to do analizy sposobów korzystania z serwisu, optymalizacji oferty, ochrony przed spamem, śledzenia konwersji i bezpośredniego kontaktu z Użytkownikami.


6. Kontakt z Administratorem

Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
– telefonicznie pod numerem: +48 22 230 41 42,
– mailowo na adres: kontakt@grobybliskich.pl,
– poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu,
– poprzez czat dostępny na stronie Serwisu.


7. Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany będą publikowane na stronie Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem.

Data ostatniej aktualizacji: 05.03.2024